Trnovník akát

Robinia pseudoacacia

původ / rozšíření:
Trnovník akát je medonosný strom. Jeho původní vlastí je východní pobřeží Severní Ameriky, pochází z lesů Apalačských hor.  První trnovníky akáty byly do Evropy dovezeny počátkem 17. století. Díky atraktivním květům a exotickému vzhledu byly vysazovány v parcích. Během 18. století bylo zjištěno, že může osídlovat i velmi chudé půdy. S jeho cíleným pěstováním byla spojena naděje, že se tak vyřeší aktuální nedostatek dřeva. V důsledku této cílené výsadby se trnovník akát velmi rychle etabloval hlavně v oblastech s písčitou půdou. Kořenovými výhonky a semeny, které si zachovávají klíčivost po dobu 30 let, se může dobře šířit jako pionýrská dřevina. Tak se například na plochách po těžbě surovin rychle vyvinula první stádia lesa a převažujícím zastoupením trnovníku akátu. Výskyt domácích pionýrských dřevin, ke kterým patří bříza bělokorá a topol osika, může trnovník potlačit.


vzhled:
Trnovník akát poznáme v každém ročním období. Staré stromy mají hluboce rozpraskanou kůru. Na větvích se vyskytují četné trny, které mohou být dlouhé až 3cm. Během květu, od května do června jsou nepřehlédnutelné bílé hroznovité květy. Vydávají příjemnou vůni a obsahují velké množství nektaru, který je důležitý pro hmyz. Akát má 10–25 cm dlouhé, lichozpeřené, celokrajné listy se 4 až 8 jařmy, lístky jsou dlouhé 4–8 cm. V září dozrávají plody – ploché, 5-10cmdlouhé hnědé lusky, s 4-12 tmavě hnědými, hnědooranžovými semeny. Trnovník akát dorůstá výšky až 25m a dosahuje věku až 200 let.


využití:
Trnovník akát nabízí rozsáhlé možnosti využití. Odolné dřevo je ohebné, velmi pevné a proto se používá při stavbě lodí, modelů nebo i dětských hřišť. V hornictví bylo akátové dřevo využíváno pro výrobu podpěr ve štolách. Velký význam má trnovník akát jako včelařská dřevina, protože jeho květy obsahují velké množství nektaru. Med z květů je označován jako akátový. Díky jeho odolnosti vůči smogu, prachu a také zimnímu solení komunikací je vysazován v alejích a v městské zástavbě jako okrasná dřevina.

 

zajímavost:
Kromě květů je celá rostlina jedovatá, hlavně kůra. Různé rostlinné látky, jako např. robinetin, myricetin a quercetin mohou poškodit tkáně. V případě požití částí rostliny dojde během několika málo hodin ke zvracení, spavosti nebo srdeční arytmii, v nejhorším případě, při požití semen, může dojít i k úmrtí. Trnovník akát žije v symbióze s rhizobiemi, aerobními bakteriemi, které mají schopnost vázat dusík a může se tak vyskytovat i na velmi chudých půdách. Z pohledu ochrany přírody je to problematické, protože se může šířit do cenných biotopů, kde vytěsňuje původní druhy rostlin. Z tohoto důvodu by neměl být trnovník akát vysazován v blízkosti cenných biotopů. Rostlina patří k invazním druhům.

Umístění