Dub červený

Quercus rubra

původ / rozšíření:
Dub červený není původní dřevinou, do Evropy byl dovezen lidmi ze Severní Ameriky počátkem 18. století. Zpočátku byl díky atraktivnímu tvaru listů a podzimnímu zbarvení vysazován v parcích a alejích. Od 20. století začíná být využíván i v lesním hospodářství. Původní dubové porosty byly poškozeny okusem zvěře a byly nahrazeny výsadbou dubu červeného. Z těchto nových porostů se pak dub červený mohl přirozeně šířit. Také sojka obecná hrála důležitou roli při dalším rozšiřování dubu červeného. Oproti původním druhům dubu je tento druh více odolný proti škůdcům, dobře snáší stinná stanoviště a rychle roste. V současnosti se o vhodnosti jeho další výsadby vedou odborné diskuze.

 

vzhled:
Jeho listy jsou dlouhé 10-25cm, matné s 3-5 laloky, které jsou odděleny zářezy sahajícími skoro až do poloviny listu. Každý lalok je zakončen trojicí úzkých špiček. Na podzim se listy, především mladých stromů, zbarvují do výrazné červené barvy. V porovnání s původními druhy dubu má dub červený poměrně dlouho hladký šedý kmen. Samčí květy jsou tyčinky ve svazcích v řídkých jehnědách, samičí květy v číšce (kopule) na stopkách v jednotlivých svazečcích. Jsou větrosnubné. Ze samičích květů se vyvíjejí žaludy, které dozrávají až po dvou letech. Dub červený dosahuje stáří kolem 400 let, výšky až 35m.

 

využití:
Dřevo dubu červeného se využívá podobně jako dubu lesního, není ale tak kvalitní. Žilkování dřeva je výrazně nepravidelné. Předností dubu červeného jsou jeho dobré růstové vlastnosti, může být proto dříve odtěžen. Díky atraktivnímu zbarvení listů docházelo dokonce k dalšímu šlechtění dubu červeného s cílem zintenzivnit hru barev.

 

zajímavost:
V Německu patří díky své schopnosti se šířit a prosadit k invazním druhům rostlin. Jedná se o rostliny, které byly po objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492 do Evropy dovezeny. Některé takové druhy rostlin jsou konkurenčně silné, mají invazivní tendenci a mohou dominovat v různých rostlinných společenstvech. V období Indiánského léta, což je nezvykle suché a teplé období pozdního podzimu na severoamerickém kontinentu, přispívá dub červený k barevné kráse přírody.

Umístění