Topol bílý

Populus alba "Nivea"

původ / rozšíření:

Topol bílý patří do čeledi vrbovitých a v oblasti Horní Lužice je zdomácnělým druhem. Původní vlastí je Jižní, Střední a Východní Evropa. V těchto oblastech se vyskytuje ve svých přirozených biotopech - v nivách řek, např. na Dunaji, v pobřežních porostech jezer. V Horní Lužici byl vysazován hlavně jako okrasný strom podél komunikací a v parcích. Z těchto porostů mohl postupně přesídlit i jinam.

 

vzhled:

Nejvýznamnějším znakem topolu bílého jsou jeho bíle plstnaté listy, které nelze během vegetační fáze zaměnit s listy jiného druhu dřeviny. Mladé listy jsou bíle plstnaté na obou stranách. Později se vrchní strana listu mění v tmavě zelenou, spodní strana listu zůstává beze změny. Samčí, až 4cm dlouhé jehnědy, můžeme pozorovat od března do dubna. Samičí zelené jehnědy mohou dosahovat délky až 10cm a připomínají „párky“. Jako na každé dvoudomé rostlině se samčí a samičí květy vyskytují vždy na jiném stromě. Topol bílý může být až 30m vysoký a vytváří impozantní korunu. Může se dožít stáří až 400 let. U mladých topolů bílých je kůra hladká, s přibývajícím věkem bílošedá. V případě starších stromů se v kůře tvoří hluboké podélné rýhy.

 

využití:

Díky svému atraktivnímu vzhledu je topol bílý často vysazován jako okrasná dřevina. Tento nenáročný a rychle rostoucí druh nachází využití také inženýrsko-biologických stavebních oborech, kde bývá použit např. při zpevňování dun (písečných přesypů). Dřevo je zpracováváno při výrobě papíru, vyrábí se z něj také dřevěná vlna nebo desky z dřevitých vláken. V posledních letech získává na významu topolové pýří. Jsou to lehounká polétavá semínka, kterými se plní polštáře, deky, ale také bundy. Takové produkty jsou doporučovány hlavně pro alergiky.

 

zajímavost:

Díky impozantnímu vzhledu bylo v okrese Görlitz několik topolů bílých vyhlášeno přírodní památkou. Topol bílý je zdrojem potravy pro housenky různých druhů motýlů. Kromě pohlavního množení se topol bílý může množit i kořenovými výhonky.

Umístění