Lípa velkolistá

Tilia platyphyllos

původ / rozšíření:
Oproti lípě malolisté je lípa velkolistá v Horní Lužici méně rozšířena. Jejím přirozeným biotopem jsou na živiny bohaté stinné lesy ve svazích či v roklinách. Kromě těchto stanovišť bývá lípa velkolistá často vysazována a v mnohých lokalitách představuje vždy centrální místo pro setkávání obyvatel.

 

vzhled:
Lípy lze jednoduše poznat podle jejich srdčitých listů. K rozpoznání lípy malolisté a velkolisté je nutná bližší prohlídka listů. Na spodní straně listů lípy malolisté jsou malé rezavé chomáčky chlupů v úhlu hlavních i bočních žilek, zatímco na spodní straně listů lípy velkolisté jsou bílé chloupky. Vrchní strana listu lípy malolisté je hladká, u lípy velkolisté jsou na ní také chloupky. Vrcholík lípy velkolisté se skládá z 2-5 květů. Lípa velkolistá kvete v červnu ještě před květem lípy malolisté. Zralý oříšek na rozdíl od plodu lípy malolisté nelze v prstech zmáčknout, je mnohem více dřevnatý a žebernatý, je velký asi 10mm a ochlupený. Strom, který dosahuje výšky 40m, může být i 1000 let starý.

 

využití:
Lípa velkolistá je ideálním městským stromem, je vysazována v parcích a alejích. Pro vysoký obsah cukru v nektaru je vyhledávaným stromem pro včelaře, med se pak nazývá lipový. Lipové dřevo má nejrůznější využití v sochařství, řezbářství a v soustružnictví.  Ve středověku bylo lipové dřevo svatým dřevem a využíváno pro výrobu truhel i oltářů. Éterické oleje květů nalézají uplatnění v lékařství v léčení nachlazení. Lípa velkolistá má velmi dobrou schopnost vytvářet a obnovovat boční výhonky. Proto byla pěstována jako palivové dřevo i přesto, že příliš dobře nehoří.

 

zajímavost:
Lípa velkolistá má velký význam v kulturní historii. V případě „vesnických lip“, „tančících lip“ a „soudních lip“ se zpravidla jedná o lípy velkolisté. Místa, kde byly lípy sázeny, byla místa, kde se lidé setkávali a kde se odehrával společenský život. Zde se konala shromáždění, oznamovaly důležité zprávy, konaly soudní procesy a slavnosti. I mnohé restaurace se jmenují „U lípy“. Lípa byla tématem také v mnohých lidových písních. Také lípa velkolistá mívá hodně dutin a nabízí tak prostor pro výskyt mnoha druhů živočichů.

Umístění