Obumarłe drzewo

!!! Martwe drzewo upadło. !!!

ciekawostka:
Obumarłe i obumierające drzewa to w przyrodzie część naturalnego procesu. Wiele chronionych gatunków zwierząt i roślin ma związek z najróżniejszymi fazami rozkładu drewna. Martwe drewno jest przydatne dla owadów, 25% gatunków chrząszczy żyje w Niemczech w drewnie obumarłych drzew.


Także nietoperze, ptaki i pszczoły samotniczki gnieżdżą się w dziuplach pni i w gałęziach obumarłych drzew.


Niestety coraz częściej te cenne elementy przyrody znikają, głównie z powodów estetycznych. Stąd także apel o zachowanie martwych drzew i możliwość cieszenia się ich niezwykłym pięknem.   

Lokalizacja