Mrtvé dřevo

!!! Mrtvý strom spadl. !!!

zajímavost:
Odumřelé a umírající stromy patří v přírodě k přirozenému procesu. Mnoho chráněných živočichů a rostlin je vázáno na nejrůznější fáze rozkladu dřeva. Mrtvé dřevo je důležité pro hmyz, 25% druhů brouků v Německu žije ve dřevě odumřelých stromů.

 

Také netopýři, ptáci a včely samotářky hnízdí v dutých kmenech a větvích odumřelých stromů.

 

Bohužel stále častěji mizí tyto cenné prvky přírody, často z estetických důvodů. Proto také výzva pro zachování mrtvých stromů a radost z jejich bizarní krásy.  

Umístění