Javor klen

Acer pseudoplatanus

původ / rozšíření:

Původní javor klen se vyskytuje hlavně v horských a podhorských oblastech. Osídluje přirozené suťové lesy s pestrou bylinnou skladbou, upřednostňuje chladná a vlhká stanoviště.  V nížinách se vyskytuje pouze výjimečně. Mnohé porosty javoru klenu byly vysazeny uměle a vyskytují se tak i mimo jeho přirozené prostředí. 

 

vzhled:

Zcela typické pro javor klen jsou listy ve tvaru dlaně, vstřícné, po obvodu nerovnoměrně pilovité, které dosahují velikosti do 12cm a jsou dělené do 5–7 laloků. Laloky na rozdíl od příbuzného javoru mléče nejsou ostře zašpičatělé. Javor klen dosahuje výšky až 30m a může tak být vyšší než javor mléč. Kleny se v příhodných podmínkách dožívají maximálně 300 až 400 let. Kvete v květnu, květy javoru jsou nevýrazné, zelené, uspořádané v hroznech, plody jsou dvounažky s křídly. Křídla spolu svírají ostrý úhel. Strom se šíří pomocí větru, semena mohou dolétnout až 100m od mateřského stromu. Kůra je zpočátku hladká, šedá, od středního věku tmavě šedá. Borka klenu je šedohnědá, šupinovitě až deskovitě odlupčivá (to dodává klenu charakteristický vzhled).

 

využití:

Pro lesníky jsou zajímavé stromy od stáří 120 let. Tvrdé javorové dřevo se dobře opracovává, nachází využití při výrobě nábytku, parket a dokonce i hudebních nástrojů. Zvláštní vlastnosti javorového dřeva jsou využívány pro výrobu drnkacích a smyčcových hudebních nástrojů. Lesníci jej používají jako meliorační a zpevňující dřevinu v místech s mělčí či suťovou půdou, kde by se již buku či smrku tolik nedařilo. Lesní půdu dobře stíní a svým opadem zlepšuje. Javor je využíván také pro výsadbu podél komunikací, kde údajně jeho velké listy tlumí hluk z dopravy. Šťáva ze stromu byla dříve využívána k výrobě cukru, listy se krmil v minulosti dobytek. I javor klen je důležitou dřevinou pro včely a ostatní druhy hmyzu a tak i pro včelaře. 

 

zajímavost:

Javor klen (německy Ahorn) byl pravděpodobně kmotrem obce Ohorn, ležícího u města Kamenz. Jen málokdo ví, že semena javoru jsou jedovatá, obsahují jed hypoglycin, jehož účinek vzniká během trávícího procesu. Javor klen je důležitou součástí biotopů pro různé druhy živočichů – pro motýly, brouky i včely samotářky, kteří se životu s touto dřevinou dobře přizpůsobili.

Umístění